Over deze website


Gebruik van de website

Het zich toegang verschaffen en gebruiken van deze website, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden én van de onderstaande informatie, dit te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Informatie op deze website

Buitenbart besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid, juistheid en actualiteit van de informatie op deze website. Ondanks dat we ons uiterste best hebben gedaan om de informatie op deze website vorm te geven, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor onjuistheden of fouten.

Overnemen van informatie of andere componenten van onze website

Wij verwachten dat je niets op deze website zonder toestemming van ons overneemt. Wil je graag iets van ons overnemen, hetzij design, foto's, teksten of andere componenten, neem dan contact met ons op.

Functioneren van de website

Wij garanderen niet de foutloze werking of onderbroken toegankelijkheid van de website of de door Buitenbart langs elektronische weg aangeboden diensten.