Modelformulier voor herroeping

(Klik hier om dit formulier in pdf formaat te openen)

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Buiten Bart (Hoofdkantoor)
 Kleiland 4 8271 RV IJsselmuiden
 038 - 333 33 79
 info@buitenbart.nl


 - Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

- Naam/Namen consument(en)

- Adres consument(en)

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

- Datum


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is